Dźěći swjatk wobohaćili

štwórtk, 11. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez dohromady jědnaće dorostowymi kulturnymi cyłkami, kotrež su so we wobłuku programa „W kraju wjesołych dźěći“ w Chrósćicach předstajili, běštej tež chór a rejwanska skupina Worklečanskeje zakładneje šule.  Foto: Feliks Haza Mjez dohromady jědnaće dorostowymi kulturnymi cyłkami, kotrež su so we wobłuku programa „W kraju wjesołych dźěći“ w Chrósćicach předstajili, běštej tež chór a rejwanska skupina Worklečanskeje zakładneje šule. Foto: Feliks Haza

Hesło lětušeho, na Kralec statoku wu­hotowaneho wosebiteho festiwalneho zarjadowanja sobotu popołdnju bě „W kraju wjesołych dźěći“. Kaž je to mjeztym z tradiciju, dorost Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny popołdnjo zahaji. Wjelelětny choreograf ćělesa Dieter Wendisch swojich chowancow cyle po potrjebje a profilu „wulkich“ rejwarkow a rejwarjow wukubłuje. Zaměr je, Smjerdźečanam wobstajnje derje přihotowany a bjezpo­srědnje zasadźenjakmany personal zaručić. Charakterej cyłka wotpowědnje steji reja jasnje w srjedźišću. Ćežišćo programa běchu starobje dźěći přiměrjene choreografije. Najwažniše zdachu so prawe kroki a skoki być, hač nětko we wjetšej formaciji abo po porikach. Młodźi wuměłcy přeswědčichu z kedźby­hódnej synchronitu a poměrnje zrałym wuměłskim wurazom. Wosebje zwjesela, zo je zajim na kubłanskim poskitku wočiwidnje wulki: Tuchwilu skutkuje w dorostowym cyłku 20 holcow a hólcow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND