Budyska Serbska zakładna šula swjeći jubilej

srjeda, 18. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dźensa su šulerjo Budyskeje Serbskeje zakładneje šule na wšelakich stacijach, kaž na dalokoskoku sportowali a starši su při tym pomhali.  Foto: SN/Maćij Bulank Dźensa su šulerjo Budyskeje Serbskeje zakładneje šule na wšelakich stacijach, kaž na dalokoskoku sportowali a starši su při tym pomhali. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/MiR). Budyska Serbska zakładna šula swjeći w tymle tydźenju wosebity jubilej. Před dźesać lětami běchu z Budyskeho Třělnišća do Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma na Friedricha-Listowej přećahnyli. Zdobom je tomu 20 lět, zo pěstuje kubłanišćo partnerstwo ze zakładnej šulu w Jablonecu nad Nisou. Spominaja dale tež na 70lětnu róčnicu załoženja Serbskeje wyšeje šule w Budyšinje. To wšitko bě přičina přihotować a přewjesć „Swjedźeń na šulskim dworje“. „Tónle cyłotydźenski podawk je wažny za skrućenje socialneho cyłka na šuli a wobohaća zhromadne dožiwjenja šulerjow a wučerjow zwonka wučby. Zdobom je to dobra přiležnosć styki słowjanskim přećelam pohłubšić“, rjekny šulska nawodnica Annette Natušowa. Póndźelu je Achim Lipič ze šulerjemi t-shirty z napisom Serbska zakładna šula Budyšin a lipowym łopješkom poćišćał. Wutoru su dźěći 1. a 2. lětnika po Humboldtowym haju pućowali. Šulerjo 3. a 4. lětnika wopytachu wšitke městnosće, na kotrychž je Budyska serbska šula wot załoženja sem wuwučowała. Dźensa a jutře wobdźěla so wšitcy na sportowym swjedźenju resp.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND