Wuhódnoćenje a mytowanje dobyćerjow ENSO cupa běharjow

wutora, 15. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Jurij Nuk z Budyšina bě lětsa we wo błu ku 1. ENSO-cupa najlěpši serbski starter. W starobnej klasy 85 wubědźi sej wón 215 dypkow. Foto: Jörg Stephan Jurij Nuk z Budyšina bě lětsa we wo błu ku 1. ENSO-cupa najlěpši serbski starter. W starobnej klasy 85 wubědźi sej wón 215 dypkow. Foto: Jörg Stephan

Lětušu prěnju rjadnu lisćinu ENSO-cupa (do toho Wopačanski cup) běharjow su kónc septembra w rjenje wupyšenej Biskopičanskej sportowej hali wuhódno­ćili. Najlěpšich třoch kóždeje lisćiny počesćichu. Mytowanje a počesćenje su tež młodźi wuměłcy rejwanskeje šule a spě­warjo kulturnje wobrubili. Wšitko wotmě so na dostojne wašnje. Wšitcy dó­stachu jako pokal z drjewa rězbarjeny wudźěłk kaž tež wotpowědne wopismo z ličbu realizowanych wubědźowanjow a docpětych dypkow.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND