Šulerjow zmužić serbsku rěč wužiwać

wutora, 21. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mia-Selina Pröhl a Karl Gustav Haltchev z 5. lětnika witaštaj hosći z chlěbom a selu, mjez druhim Christinu Frontzekowu z Ku lowa.  Foto: Andreas Kirschke Mia-Selina Pröhl a Karl Gustav Haltchev z 5. lětnika witaštaj hosći z chlěbom a selu, mjez druhim Christinu Frontzekowu z Ku lowa. Foto: Andreas Kirschke

Na Kulowskej wyšej šuli so tuchwilu šesći­na šulerjow a šulerkow na wučbje serbšćiny wobdźěla.

Kulow (AK/SN). We Wyšej šuli „Korla Awgust­ Kocor“ Kulow na wšelakore wašnje serbšćinu wuwučuja. To podšmórny direktorka Ines Lešowa na sobotnym dnju wotewrjenych duri. „Nam dźe přede­wšěm wo rěč. Šulerki a šulerjo pak ze­znajomjeja so tohorunja ze serbskimi stawiznami, wosobinami, historiskimi městnosćemi kaž tež ze serbskej kulturu“, wona rjekny. „Smy jenička wyša šula w starym Wojerowskim wokrjesu, kotraž wučbu serbšćiny wot 5. hač do 10. lětnika podawa, a to hižo wjele lět.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk