Młodźi hudźbnicy so wubědźuja

wutora, 21. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

We wobłuku regionalneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ móže so talentowany dorost w regionje Sakska Łužica za krajne finale w Zwickauwje kwalifikować. Sobotu towarstwo Młodźina hudźi­ wurisanje we Wojerecach zahaji.

Wojerecy (SiR/SN). „Wubědźowanje je Wojerecam wuwěšk a dźěćom kaž tež młodostnym składnosć, drohotne nazhonjenja we wobłuku zakładneho wu­risanja zběrać“, rozłožuje jednaćelka towar­stwa Młodźina hudźi Christiane Vogel­ woznam zarjadowanja.

Němska hudźbna rada wubědźowanje wot lěta 1964 na zwjazkowej runinje wuhotuje. Wojerecy su mjeztym 29 lět jeho hosćićel w regionje. Kóždolětnje posta­ja rada kategorije a wuměnjenja za wob­dźělenje. „Po rozdźělnych starobnych kla­sach maja dźěći a młodostni wěste nadawki spjelnić. Tak je na přikład předpisane twórby wšelakorych dobow předstajić. Tež časowy limit měli wobdźělnicy dodźeržeć“, Vogel podšmórnje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr