Stipendije za rěčny kurs w Čěskej

wutora, 28. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam tež lětsa stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu čěšćiny, a to w Praze wot 24. julija do 21. awgusta a w Českich Budějovicach wot 16. awgusta do 7. sep­tembra. Sposrědkowanje stipendijow ma na starosći Rěčny centrum WITAJ (tel. 03591/ 550 400, ). Zajimcy njech tu hač do 15. měrca swoje podłožki wotedadźa. K tomu słušatej nimo wupjelnjeneho přizjewjenskeho formulara krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce) a krótka argumentacija, čehodla so wo stipendij požadaja. Ličba stipendijow je wobmjezowana. Dokładniše informacije nańdu zajimcy pod www.witaj-sprachzentrum.de.

Intensiwny rěčny kurs čěšćiny wopři­jima wot póndźele do pjatka w dopoł­­dnišich a zažnych popołdnišich hodźinach wučbu čěšćiny na rozdźělnych rěčnych niwowach wotpowědnje zamóžnosćam wobdźělnikow kaž tež přednoški wo čěskich stawiznach a kulturje w jendźelšćinje a čěšćinje.

Kulturno-zabawny ramikowy program je fakultatiwny – su to poskitki čěskich filmow a koncertow, zhromadne wopyty muzejow, wulěty a dalše.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND