Do studija na akademiji počuchać

póndźela, 03. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske powołanske akademije reaguja ze swojimi poskitkami jara fleksibelnje na potrjebu hospodarstwa. Tak su wone atraktiwne młodym ludźom kaž tež předewzaćam samym.

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Budyska powołanska akademija wabi nětko nowych studentow. Wot 17. do 21. februara móžeš tam do studija takrjec počuchać. Naprawa to, kotraž bě hižo loni dobry wothłós žnjała. Młodostni móža sej w tym času labory na campusu spři­stupnić. Zdobom maja składnosć zwěsćić, kotry studijny směr móhł zakład jich powołanskeje karjery być. Tak móža so wobhonić wo hospodarskim inže­­njerstwje, wo elektrotechnice, medicinskej technice, hospodarskej informatice a wo managemenće zawodnych resursow resp. public managemenće. Akademija skići informaciske a wuwučowanske zarjadowanja kaž tež pospyty a zwučowanja. Pod móža so zajimcy přizjewić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk