IT-technika za serbske institucije

štwórtk, 06. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sebastian Michel (naprawo) zastupowaše na wikach Zhorjelske předewzaće  Infotech. 17lětny Tim Große je tuchwilu hišće šuler Wojerowskeho Foucaultoweho gymnazija a chce so po maturje w IT-branši wukubłać dać.  Foto: Carmen Schumann Sebastian Michel (naprawo) zastupowaše na wikach Zhorjelske předewzaće Infotech. 17lětny Tim Große je tuchwilu hišće šuler Wojerowskeho Foucaultoweho gymnazija a chce so po maturje w IT-branši wukubłać dać. Foto: Carmen Schumann

Do rjadu sto wustajerjow na lětušich wikach Nawi přichoda w Budyskej powo­łanskej akademiji (BA) słušeše posłuž­bowe předewzaće Infotech, załože­ne před 25 lětami w Zhorjelcu. Wone słuša do kruha nawjedowacych předewzaćow po cyłej Sakskej a Braniborskej w branši.

Budyšin (CS/SN). Sebastian Michel z Budyšina, kiž je předewzaće na tudyšich wikach­ zastupował, bě sam na Budyskej BA studował. Předewzaće Infotech je partner za praksu za tele kubłanišćo, a to mjeztym 15 lět. Dobre zwiski wudźeržuje Infotech tež ze serbskimi institucijemi. „Instalujemy soft- a hardware kaž tohorunja internetne zwiski za Ludowe nakładnistwo Domowina a za Załožbu za serbski lud“, wón rozłoži. W pismach su serbske znamješka drje předinstalowane, ale wone so do mejlowych adresow za­twarić njehodźa. To pak za wšitke pisma z wosebitymi znamješkami płaći. Na stejnišću Infotech je so 17lětny Tim Große rozhladował. Šuler Wojerowskeho Leóna Foucaultoweho gymnazija chce po maturje w IT-branši dale wuknyć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND