IT-technika za serbske institucije

štwórtk, 06. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sebastian Michel (naprawo) zastupowaše na wikach Zhorjelske předewzaće Infotech. 17lětny Tim Große je tuchwilu hišće šuler Wojerowskeho Foucaultoweho gymnazija a chce so po maturje w IT-branši wukubłać dać. Foto: Carmen Schumann Sebastian Michel (naprawo) zastupowaše na wikach Zhorjelske předewzaće Infotech. 17lětny Tim Große je tuchwilu hišće šuler Wojerowskeho Foucaultoweho gymnazija a chce so po maturje w IT-branši wukubłać dać. Foto: Carmen Schumann

Do rjadu sto wustajerjow na lětušich wikach Nawi přichoda w Budyskej powo­łanskej akademiji (BA) słušeše posłuž­bowe předewzaće Infotech, załože­ne před 25 lětami w Zhorjelcu. Wone słuša do kruha nawjedowacych předewzaćow po cyłej Sakskej a Braniborskej w branši.

Budyšin (CS/SN). Sebastian Michel z Budyšina, kiž je předewzaće na tudyšich wikach­ zastupował, bě sam na Budyskej BA studował. Předewzaće Infotech je partner za praksu za tele kubłanišćo, a to mjeztym 15 lět. Dobre zwiski wudźeržuje Infotech tež ze serbskimi institucijemi. „Instalujemy soft- a hardware kaž tohorunja internetne zwiski za Ludowe nakładnistwo Domowina a za Załožbu za serbski lud“, wón rozłoži. W pismach su serbske znamješka drje předinstalowane, ale wone so do mejlowych adresow za­twarić njehodźa. To pak za wšitke pisma z wosebitymi znamješkami płaći. Na stejnišću Infotech je so 17lětny Tim Große rozhladował. Šuler Wojerowskeho Leóna Foucaultoweho gymnazija chce po maturje w IT-branši dale wuknyć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND