Mnohe šansy w regionje

štwórtk, 06. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica wobłuka wukubłanje w Budyskim měšćanskim zarjadnistwje Lisa Scheunig (nalěwo) je zajimcam na lětušich wikach Nawi přichoda zańdźenu sobotu w Budyskej powołanskej akademiji rozjasniła, zo trjebaja fachowych přistajenych za zarjadnistwo. Jej poboku běštej wukubłanči Clara Lehmann a Saskia Rudolph. Foto: Carmen Schumann Nawodnica wobłuka wukubłanje w Budyskim měšćanskim zarjadnistwje Lisa Scheunig (nalěwo) je zajimcam na lětušich wikach Nawi přichoda zańdźenu sobotu w Budyskej powołanskej akademiji rozjasniła, zo trjebaja fachowych přistajenych za zarjadnistwo. Jej poboku běštej wukubłanči Clara Lehmann a Saskia Rudolph. Foto: Carmen Schumann

Wukubłanske městna na wšitkich hospodarskich polach

Šulerjo, kotřiž po 9., 10., 12. abo 13. lět­niku šulu z wuswědčenjom wuchodźa, maja w Hornjej Łužicy mnohe šansy na powołanske wukubłanje. Na to pokazachu wukubłanske a studijne wiki Nawi přichoda zańdźenu sobotu w Budyskej powołanskej akademiji (BA). Tam zastupjene běchu předewzaća z najwšelako­rišich branšow, mjez nimi wulke zawody kaž Bombardier. Patrick Sauer, kiž je tam něhdy sam wučomnik był, pytaše za stejnišći w Budyšinje a Zhorjelcu młodych­ ludźi. W sprjewinym měsće prašeja so předewšěm za mechatronikarjemi, kotřiž maja zawodne wukubłanje přez Industrijnu a wikowansku komoru w Drježdźanach. W Zhorjelcu trjebaja twarcow jězdźidłow a fachowcow za metalowu techniku. Ći maja wukubłanje direktnje­ na městnje, a to na tamnišej powołanskej šuli. „Chcemy, zo młodźi ludźo w regionje wostanu“, rjekny Patrick Sauer. Powěsć, zo njeje Němska železnica wozy, kotrež su w Budyšinje a Zhorjelcu twarili wotewzała, jeho hněwa. Wšako bě kritiku zbudźił zmylk software, za kotryž Budyscy a Zhorjelscy twarcy ničo nje­móža.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND