W Čornym Chołmcu šulerjo wo Krabaće wuknu

srjeda, 12. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Kubłanske dźěło za dźěći a młodźinu ma wulku hódnotu na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc. K tomu słušeja powěsće. Marka Suchec (z wódnym mužom), Magdalena Schaffer (z Krabatom) a Undine Kotow (jako připołdnica) je hosćom zbližeja (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Kubłanske dźěło za dźěći a młodźinu ma wulku hódnotu na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc. K tomu słušeja powěsće. Marka Suchec (z wódnym mužom), Magdalena Schaffer (z Krabatom) a Undine Kotow (jako připołdnica) je hosćom zbližeja (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Čestnohamtsce skutkowacy zajimcy podpěruja team sobudźěłaćerjow w Krabatowym młynje

Mnozy šulerjo z cyłeje Sakskeje su loni wo Krabaće wuknyli, su zeznali powědki wo nim, ale tež wo Serbach. Kubłanske dźěło na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc ma wysoku hódnotu.

Z mnohimi projektami a poskitkami je dožiwjenski statok Krabatowy młyn Čorny Chołmc loni docpěł něhdźe 2 400 šulerjow. Předewšěm dźěći z 5. a 6. lětnikow je wužiwaja. Nimo šulow z bliskich městow a wsow su tam tež rjadownje z Drježdźan, Coswiga a Zhorjelca byli. „Kubłanske dźěło ma za nas wulku hódnotu a je nam markowe znamjo. Z tym wabimy do zjawnosće a chcemy je wobstajnje dale wuwiwać“, potwjerdźa jednaćel zarjadnišća Tobias Ćižik.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Pućowanje po dožiwjenskej šćežce, při čimž nazhonja wopytowarjo pozadki wo Krabatowej powěsći, słušeja ke krutemu wobstatkej kubłanskich poskitkow.
dalši wobraz (2) Dźiwadźelejo sej Krabata zbližić je dobra składnosć, sej w Krabatowym młynje wědu nazběrać. Foto: Krabatowy młyn Čorny Chołmc/Tobias Ćižik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND