W Čornym Chołmcu šulerjo wo Krabaće wuknu

srjeda, 12. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Kubłanske dźěło za dźěći a młodźinu ma wulku hódnotu na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc. K tomu słušeja powěsće. Marka Suchec (z wódnym mužom), Magdalena Schaffer (z Krabatom) a Undine Kotow (jako připołdnica) je hosćom zbližeja (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke Kubłanske dźěło za dźěći a młodźinu ma wulku hódnotu na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc. K tomu słušeja powěsće. Marka Suchec (z wódnym mužom), Magdalena Schaffer (z Krabatom) a Undine Kotow (jako připołdnica) je hosćom zbližeja (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Čestnohamtsce skutkowacy zajimcy podpěruja team sobudźěłaćerjow w Krabatowym młynje

Mnozy šulerjo z cyłeje Sakskeje su loni wo Krabaće wuknyli, su zeznali powědki wo nim, ale tež wo Serbach. Kubłanske dźěło na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc ma wysoku hódnotu.

Z mnohimi projektami a poskitkami je dožiwjenski statok Krabatowy młyn Čorny Chołmc loni docpěł něhdźe 2 400 šulerjow. Předewšěm dźěći z 5. a 6. lětnikow je wužiwaja. Nimo šulow z bliskich městow a wsow su tam tež rjadownje z Drježdźan, Coswiga a Zhorjelca byli. „Kubłanske dźěło ma za nas wulku hódnotu a je nam markowe znamjo. Z tym wabimy do zjawnosće a chcemy je wobstajnje dale wuwiwać“, potwjerdźa jednaćel zarjadnišća Tobias Ćižik.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Pućowanje po dožiwjenskej šćežce, při čimž nazhonja wopytowarjo pozadki wo Krabatowej powěsći, słušeja ke krutemu wobstatkej kubłanskich poskitkow.
dalši wobraz (2) Dźiwadźelejo sej Krabata zbližić je dobra składnosć, sej w Krabatowym młynje wědu nazběrać. Foto: Krabatowy młyn Čorny Chołmc/Tobias Ćižik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND