Wotewru šulski centrum

srjeda, 26. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mensa je centralne zetkanišćo šulerjow, wučerjow, sobudźěłaćerjow a hosći noweho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom. Nawoda wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Wolfgang Goldstein (stejo srjedźa) je tam šulerjow póndźelu witał. Mensa je centralne zetkanišćo šulerjow, wučerjow, sobudźěłaćerjow a hosći noweho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom. Nawoda wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Wolfgang Goldstein (stejo srjedźa) je tam šulerjow póndźelu witał.

Wjace hač 25 milionow za kubłanišćo w Slepom nałožili

Dołho planowany projekt je nětko zakónčeny. Wot póndźele wuwučuja w Slepom w nowym němsko-serbskim šulskim kompleksu na kromje wsy. Gmejna Slepo je zhromadnje ze Sakskej, přede­wzaćom Vattenfall Europe Mining­ AG a jeho naslědnicu LEAG něhdźe 25,5 milionow za twar projekta nałožiła. Zajutřišim, pjatk, přeproša wyša šula na interne zahajenje skutkowanja noweho šulskeho stejnišća. W tym zwisku chce nawoda wyšeje šule Wolfgang Goldstein staflowy stab nawodnistwa swojemu naslědnikej přepodać. Wšako poda so na wuměnk. Wot 1. měrca nawjeduje šulu Jan Hrjehor, kiž bě tam dotal wučer za serbšćinu a sport. W běhu zašłeju lět je Wolfgang Goldstein Janej Hrjehorjej zakłady nawjedowanja šule posrědkował.

Termin oficialneho přepodaća dotal jasny njeje. Tón chce gmejna ze statnej kencliju wothłosować. Wšako chcedźa tam tež sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) witać, dokelž bě wažny podpěraćel pro­jekta.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Impozantne schodźišćo wjedźe na prěni poschod.Joachim Rjela
dalši wobraz (2) Informaciske tafle su dwurěčnje popisane.
dalši wobraz (3) Nowotwar skići wopytowarjam a fotografam zajimawe perspektiwy.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND