Mnohe zwiski nawjazali

štwórtk, 05. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Florian Kaulfürst je na lětušej swójbnej schadźowance w Chróšćanskej „Jednoće“ z dźěćimi a staršimi hudźił. Florian Kaulfürst je na lětušej swójbnej schadźowance w Chróšćanskej „Jednoće“ z dźěćimi a staršimi hudźił.

Swójbna schadźowanka wospjet zymski měr zakónčiła

Hdyž so serbske swójby zetkawaja, je do­bra nalada wěsta. Tak bě tomu tež zańdźenu njedźelu w Chróšćanskej wjace­zaměrowej hali „Jednota“. Na wšě 250 ludźi je so tam zabawjało.

Na swójbnu schadźowanku přeprosyłoj běštej Kamjenska župa „Michał Hórnik“ a Budyski Rěčny centrum WITAJ. A wšitcy mějachu swoje wjeselo.

W foyeru „Jednoty“ skedźbnjachu steja­ki na wobsahi zarjadowanja. Tón Domo­winy a zdobom župny pokaza na trěbnu zwjazanosć z regionom. Stejak Swobodneho stata Sakskeje staji akciju „Sorbisch! Na klar.“ do srjedźišća a podšmórny tak wažnosć, wutworić a wudźeržować dobry poměr mjez Serbami a Němcami.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Edit Šurowa z RCW bě na lětušu swójbnu schadźowanku přeprosyła Annettu Howack z Rachlowa pola Kulowa. Wona zaběra so ze strowym zežiwjenjom. Wosebje zajimawy bě wopytowarjam młyn za mlěće zorna.
dalši wobraz (2) Při stejnišću za pomolowanje mjezwoča steješe wot wšeho spočatka stajnje dołhi rynk dźěći, kotrež chcychu rjany a jónkrótny napohlad měć. Sobudźěłaćerki RCW wuwiwachu za kóžde z nich swójski motiw. Feliks Haza
dalši wobraz (3) Serbske bajki dźěćom čitałoj stej Manuela Smolina (na foće) a jeje dźowka Lucija.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND