Rěčne zamóžnosće wobkedźbować

srjeda, 11. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Julia Peickert jako jěžik, Achim Kubica jako wroblik a Jae-Hyung Cho jako nopawa (wotprawa) wědźachu młody publikum zahorić.  Foto: SLA/Martin Pižga Julia Peickert jako jěžik, Achim Kubica jako wroblik a Jae-Hyung Cho jako nopawa (wotprawa) wědźachu młody publikum zahorić. Foto: SLA/Martin Pižga

Kóžde lěto znowa su wočakowanja na Serb­ski ludowy ansambl wulke. Wose­bje hdyž spočatk januara rěka, zo ho­tuje so serbske profesionelne wuměł­ske ćěleso na ptači kwas.

Budyšin (SN/MiR). Tež lětsa tomu wo­spjet tak běše. Wšako slědowaše po lońšej inscenaciji za dźěći „Kak je hawron ptači kwas zaspał“ nowa produkcija, na lońšu wobsahowje nawjazowaca, „Zabyty ptači kwas“. Loni kaž tež lětsa běch wo­py­towarka předstajenja w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Tak kaž loni běch tež lětsa znowa zadźiwana. W běhu předstajenja bě lědma serbske słowo słyšeć. Loni zhonich na swoje prašenje přičinu, zo bě zarjadowanje knihowane ze stron krajnoradneho zarjado­wanja. Na tele předstajenje přišli běchu nimo němskich tež šulerjo ze serbšćinu podawacych šulow kaž tež chowancy za­rjad­­nišćow w Budyskim wokrjesu, w kotrychž staraja so fachowcy wo zbraše­ne dźěći, młodostnych a dorosćenych. Zrozumliwe tuž, zo ansamblowcy swój program, hač na jedyn spěw a serbskorěčny postrow němsce předstajachu.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Z luboznej šibałosću je Mira Walerych-Szary hwězdnu soninu hrała.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND