Kubłanišćo LIPA prózdninski poskitk rozšěriło

wutora, 21. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dwaceći dźěći wobdźěla so na tuchwilnym tydźenju sporta a wočerstwjenja w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA. Wulkeho naprašowanja dla přewjedu do kónca prózdnin hišće dalšej tajkej tydźenjej.  Foto: Alfons Handrik Dwaceći dźěći wobdźěla so na tuchwilnym tydźenju sporta a wočerstwjenja w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA. Wulkeho naprašowanja dla přewjedu do kónca prózdnin hišće dalšej tajkej tydźenjej. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźaca (aha/SN). Wčera zahaji so w Smjerdźečanskim kubłanskim srje­dźi­šću LIPA tydźeń sporta a wočer­stwjenja. Kóžde lěto, mjeztym je to pjaty raz, tam tajke lěhwo w prěnim kaž tež poslednim tydźenju lěćnych prózdnin zarjaduja.

Po hygienowej koncepciji, kotraž je za pře­wjedźenje tajkeho prózdninskeho tydźenja z dźěćimi předpisana, su cyłkownje dwaceći dźěći na štyri skupiny rozrjadowali. W zamołwitosći Annett Mike­loweje nawjeduja skupiny, kotrymž su mjena „słónčka, tučelki, hwězdźički a dźěći zboža“ dali,­ štyri gymnaziastki. Wobdźělnicy w starobje šěsć do dźewjeć lět su ze Smjerdźaceje a wokolnych wsow, mjeztym zo je sydomlětna Carlotta – jeje staršej rady chcetaj, zo wona zwisk k serbskim dźěćom nawjaza – samo z Drježdźan.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND