Młodych wopytowarjow wabić

wutora, 28. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zašły tydźeń běchu serbscy muzejow­nicy na tři zarjadowanja ze wšelkej zabě­ru přeprosyli. Na jednym městnje stejachu baje, na dalšim dyrdomdejske wodźenje po sprjewinym měsće a na třećim tworjace wuměłstwo.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND