Skónčnje zaso za bulom honili

póndźela, 17. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

SJ Chrósćicy II – Zeleno-běli Sepicy 2:3 (0:0)

Zestawa domjacych: Hejduška – Donat, Bětnar, K. Mark, Ph. Mark, Handrik, Špitank, Domaška, Kola, Jakubaš, Liznar, Dórnik, Dehn, Cyž

Po dołhej přestawce smědźachu koparjo rezerwy Chróšćanskeje Sportoweje jednotki skónčnje zaso na trawniku w testowej hrě za bulom honić. Přećiwnik ze Sepic běše do wokrjesneje ligi postupił a tuž wočakowaše domjacych sebjewědome mustwo. W prěnich mjeńšinach pokaza so jasnje, zo mnozy hrajerjo wjacore měsacy wjace do kulowateje kože kopali njejsu. Mnohe jednore zmylki, kaž na přikład njedokładne přihrawki, běchu přičina, zo so napjatosć hry jenož jara pomału stopnjowaše. Po něhdźe 10 min. so Chróšćenjo prěni raz při šěsnatce Sepičanow zjewichu, tola rjana přihrawka Symana Handrika před wrota njenamaka sobuhrajerja. Po času přewzachu domjacy kontrolu nad hru a zamóchu přećiwnika přeco bóle pod ćišć stajić. Wosebje po dołhich bulach přez Mateja Cyža a Symana Handrika wuskoči jedna abo druha mjeńša móžnosć, tola wotzamknjenja běchu jednorje přesłabe. Fabian Hejduška njeměješe w prěnich 45 min. skoro ničo za dźěło, wšako zamó jeho škit wšitke pospyty Sepičanow znješkódnić.

W druhim połčasu docpěchu hosćo z prěnjej wjetšej móžnosću nawjedowanje. Po njepřewidnej situaciji w šěsnatce wotskoči Fabianej Hejdušce bul a nadběhowar Sepičanow smokny hrajny nastroj z rjanej třělwu do praweho róžka (51.). Domjacy prócowachu so zaso wo wjace kontrole nad hru a móžachu w 64. min. wurunać. Stefan Liznar přesadźi so w šěsnatce a stłóči bul z trochu zbožom mjez noze wrotarja do saka (64.). Po tutych wrotach tłóčachu Chróšćenjo na nawjedowanje, tola starodawny problem njekoncentrowanosće při wotzamknjenju tomu zadźěwa. Po času pokazachu so tež wuskutki njesměrneje ćopłoty z temperaturami jasnje nad 30 stopnjemi. Mocy popušćachu a zmylki so zaso kopjachu. Sepičenjo móžachu to krótko za sobu dwójce wužić a z tym 3:1 nawjedowachu (81., 85.). Njetrjebawše wrota złamachu Chróšćanam rjap, tež hdyž zamó Matti Bětnar we 88. min. hišće na 2:3 skrótšić. Njehladajo na wuslědk pak běše to zawěsće dobry test za domjacych, kotryž je trenarjam pokazał, na čim měli woni hač do zahwizdanja noweje hrajneje doby hišće dźěłać. Klemens Mark

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND