Wabjenje za wučerjow trěbne

srjeda, 26. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

W srjedźišću wčerawšeho zetkanja Rady­ za naležnosće Serbow w Brani­borskej stejachu kubłanske prašenja kaž zdobywanje kubłanskeho a wučerskeho dorosta.

Podstupim (SN/MiR). Předsydka rady Katrin Šwjelina zwurazni, zo na wukubłanskich wikach přemało za powołanje kubłarja a kubłarki abo wučerja a wučerki ze serbskorěčnymi kmanosćemi wabja. Zdobom wona na to skedźbni, zo je za wuwiwanje a produkciju wabjenskich srědkow financna podpěra trěbna.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND