Z prózdninskim lěhwom tworja přidatny rěčny rum

štwórtk, 27. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Maski paslić za wječer bě wčera dopołdnja nadawk wobdźělnikow rěčneho a prózdninskeho lěhwa Serbskeho šulskeho towarstwa.  Foto: SN/Hanka Šěnec Maski paslić za wječer bě wčera dopołdnja nadawk wobdźělnikow rěčneho a prózdninskeho lěhwa Serbskeho šulskeho towarstwa. Foto: SN/Hanka Šěnec

Wodowe Hendrichecy (SN/MiR). Porno předchadźacym lětam njeje so we wočer­stwjenišću „Querxenland“ we Wodowych Hendrichecach wjele změniło. „Mamy sej hladajo na škit před koronu bóle ruce desinfikować a při zastupje a wopušćenju jědźernje mamy nosyć nahubnik“, praji organizatorka rěčneho a prózdninskeho lěhwa Serbskeho šulskeho towarstwa Marlis Młynkowa. Lětsa wotměja mjez druhim kazinowy wječork a wobhladaja sej w kinje film. Disko­teka pak njebudźe. Wčera dopołdnja je dohromady 44 wobdźělnikow rěčneho lěhwa SŠT – na čakanskej lisćinje je dźesać dalšich zajimcow – masku cebry pasliło. Z njej maja na lětušu zhromadnu wječer přińć, kotraž steji pod hesłom „dźungl“. Hač do soboty šulerjo serbskich a serbšćinu wuwučowacych šulow hišće we Wodowych Hendrichecach přebywaja. Najmłódša wobdźělnica póńdźe wot přichodneje póndźele do 4. lětnika, najstarši do dźewjatki. Mjez wobdźělnikami su šulerjo z Kulowskeje zakładneje šule, z Budyskeho Serbskeho gymnazija a ze srjedźnych šulow z Radworja, Worklec a Ralbic.

„Nam je wažne tworić přidatny serbskorěčny rum a zmóžnić wšitkim wobdźělenym dny, na kotrež so často dopominaja“, rje­kny nawodnica lěhwa Michaela Młynkec. Nimo njeje, kotraž w Drježdźanach wučerstwo studuje, su byli jako dohladowarjo jej po boku wukubłanc na kubłarja Fabian Ćěsla kaž tež studentaj wučerstwa w Drježdźanach respektiwnje w Lipsku Syman Hejduška a Matej Wjeńka.

Zhromadnje su woni přihotowali wšědnje duchowne, praktiske a pruwowanja w sportowych družinach. Wosebje woblubowany bě wopyt bliskeje kupjele. Dale mějachu dźěłarnički: Matej Dźisławk (fotografija), Měrko Brankačk (dźiwadło) a Michał Cyž (geocaching).

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND