Wukmanjeja so intensiwnje w rěči susoda

pjatk, 28. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće hač do jutřišeho nawjeduje wučer Jan Breindl na Chróšćanskej farje kurs čěšćiny, kotryž wuhotuje Rěčny centrum WITAJ.  Foto: Feliks Haza Hišće hač do jutřišeho nawjeduje wučer Jan Breindl na Chróšćanskej farje kurs čěšćiny, kotryž wuhotuje Rěčny centrum WITAJ. Foto: Feliks Haza

Chrósćicy (SN/MiR). Hižo wot póndźele wopytuje skupina zajimcow lětuši kurs čěšćiny w Chrósćicach. Tam přiswojeja sej pola wučerja Jana Breindla mjez druhim znajomosće wo nałožowanju čěskich ličbow­. Při tym bě wčera wosebje wu­šiknosć jazyka prašana. Tak prócowachu so studenća němskeho pochada runje tak kaž Serbja-rentnarjo abo sobudźěłaćerjo serbskich institucijow a Budyskeho krajnoradneho zarjada wurjekować mjez druhim słowo „čtyři“, štož njebě tak jedno­re. „Serbscy wobdźělnicy zwěsćeja, zo su rozdźěle mjez čěšćinu a serbšćinu, byrnjež Serbja zasadnje Čechow derje rozu­mili, dosć wulke“, praji Jan Breindl.

Na Chróšćanskej farje zwučowachu jednotliwcy rěč čitajo a wotmołwjachu na prašenja. Při tym přeradźi wučer swo­jim­ šulerjam trik. Njewědźa-li kak maja na prašenju „Kolik je hodin?“ (Kak pozdźe je?) wotmołwić, njech pokazuja na swój ručny časnik abo na swoje šmó­rat­ko (smartphone). Žort wuwabi smjeće, na čož pak zwučowachu ćim intensiw­nišo njezwučene słowa prawje wurjekować. Dale mějachu kursisća powědać, što bě jim na filmje napadnyło, kotryž běchu sej srjedu wječor wobhladali. „Lětsa njejsu korony dla znaći a přećeljo z Čěskeje do Chró­sćic přijěli, kiž bychu z wobdźělnikami wšelake temy rozjimowali. Tuž sym sam ideje wuwił, zo by kurs wotměnjawy był. Tomu słušeše tež, sej zhromadnje film wobhladać“, Breindl rozłožuje.

Čech mjeztym druhi króć kurs w nošerstwje Rěčneho centruma WITAJ wuhotuje. „Serbam je najwažnišo, swoje zamóž­nosće rěčenja trenować. Wšako chcedźa so z přećelemi abo swójbnymi w Čěskej lěpje dorozumić. Studentkomaj němskeho pochada chcetej skerje swoje znajomosće čěšćiny skrućić a rozšěrić.“ Wulke wjeselo při wuknjenju pokazuje, zo by kurs tež klětu měł zahorjenych wobdźělnikow a kreatiwneho wučerja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND