Dźiwadło za hortowe dźěći

póndźela, 31. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkim wjeselom bě sej skupina hortowych dźěći w Chrósćicach klankodźiwadłowu hru wumysliła, je ju nazwučowała a předstajiła.  Foto: Maria Untchowa Z wulkim wjeselom bě sej skupina hortowych dźěći w Chrósćicach klankodźiwadłowu hru wumysliła, je ju nazwučowała a předstajiła. Foto: Maria Untchowa

Chrósćicy (SN/MiR). Chowancy Chróšćanskeho horta, kiž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, mějachu posledni tydźeń prózdnin wosebity poskitk. Zhromadnje z klankodźiwadźelnikom Lutzom Männelom zaběrachu so z twarom a wuhotowanjom ručnych klankow. Zmóžniła bě to załožba „Ingrid Wüsteney“. Karin a Jürgen Wüsteney staj ju załožiłoj ze zaměrom, wuměłske twórby swojeje dźowki zjawnosći spřistupnić a wuměłsce zajimowane dźěći spěchować.

K zazběhej kreatiwneho tydźenja rozmyslowachu hortowe dźěći wo tym, kotru bajku chcedźa hrać. Měješe to być hra za hač do 15 hrajerjow. Wone spřihotowane hłowy z papjercom, wodu, lěpkom a barbu wuhotowachu. Tak nastachu charaktery, kotrež za hraće bajki „Kózlatkec swójba“ trjebachu. Dalši dźeń zhotowichu kostimy. Zdobom rěkaše zdźěłać sej hru. „Ju pak njejsu dźěći po originalu nazwučowali, ale sej teksty same wumyslichu. Znata bajka je jim jeničce čerwjenu nitku podała. Tuž je kóždy króć, hdyž hru pokazuja, hinaša warianta widźeć“, praji Monika Süßowa, kotraž projekt ze stron SŠT přewodźeše. Wo kreatiwnosći dźěći bě to­horunja klankodźiwadźelnik Lutz Männel z Wopakeje překwapjeny, kiž je ze šulerjemi dźěłał. „Mi je so wosebje ideja spodobała, zo wjelk najprjedy serbšćinu wuknje, prjedy hač móže kózlatka přerěčeć a so do jich domčka zadobyć. A scena z nohajcowymi figurami, kotrež su wobdźělnicy přidatnje spaslili, bě dalši wjeršk hry.“

Pjatk dopołdnja předstaji klankodźiwadłowa skupina na generalnej probje hru dalšim chowancam horta a staršim dźěćom pěstowarnje „Chróšćan kołć“. Na tele předstajenje přijěli běchu tež dźěći z Wotrowskeho dnjoweho přebywanišća „Dźěćacy raj“, kiž je w nošerstwje SŠT. Popołdnju sćěhowachu premjeru krucha „Kózlatkec swójba“ přiwu­zni a dalši zajimcy na małej žurli wjacezaměroweje hale „Jednota“. Na nju běchu wobdźělnicy dźěłarnički z plakatami tež we wokolnych wsach wabili. Dalše předstajenje je jutře předwidźane. Tež Chróšćanska zakładna šula „Jurij Chěžka“ je so naprašowała, hač njemóhli dźěći jim w běhu prěnjeho šulskeho tydźenja hru předstajić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND