Dźiwadło za hortowe dźěći

póndźela, 31. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkim wjeselom bě sej skupina hortowych dźěći w Chrósćicach klankodźiwadłowu hru wumysliła, je ju nazwučowała a předstajiła.  Foto: Maria Untchowa Z wulkim wjeselom bě sej skupina hortowych dźěći w Chrósćicach klankodźiwadłowu hru wumysliła, je ju nazwučowała a předstajiła. Foto: Maria Untchowa

Chrósćicy (SN/MiR). Chowancy Chróšćanskeho horta, kiž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, mějachu posledni tydźeń prózdnin wosebity poskitk. Zhromadnje z klankodźiwadźelnikom Lutzom Männelom zaběrachu so z twarom a wuhotowanjom ručnych klankow. Zmóžniła bě to załožba „Ingrid Wüsteney“. Karin a Jürgen Wüsteney staj ju załožiłoj ze zaměrom, wuměłske twórby swojeje dźowki zjawnosći spřistupnić a wuměłsce zajimowane dźěći spěchować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND