Šule srědki wužiwaja poručenje

srjeda, 02. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/CoR). Z 90 procentami srědkow z digitalneho pakta za šule je spěchowanski hornc nimale wučerpany. Wot dohromady 250 milionow eurow, kotrež ma Sakska k dispo­ziciji, je 224,5 milionow eurow za 436 próstwow při­zwolenych. To je porno tamnym zwjazkowym krajam wjele, kaž z kultusoweho ministerstwa zdźělichu.

Sakska je jako prěni zwjazkowy kraj digita­lizaciju šulow zahajił. Etaty za šulskich nošerjow su kruće definowane, štož po słowach ministerstwa wobdźěłanje próstwow wolóža. Přerěznje trjebaja jeno tři do štyri tydźenje za to.

Sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) přewostaji přichodne dny dalše spěchowanske srědki we wobjimje 32 milionow eurow za wutwar digitalneje infrastruktury nošerjam šulow w Lipsku, Delitzschu a Schkeuditzu.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND