Prěni šulski dźeń jeje posledni był

srjeda, 02. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na prěnim dnju noweho šulskeho lěta su na Kulowskej zakładnej šuli wjelelětnu wučerku Gizelu Šołćinu (naprawo) na wuměnk rozžohnowali. Wšón čas je so wona za wšitke serbske naležnosće zasadźała a na kubłanišću 2plus-skupiny wuwučowała. Mjez druhim bě so tež wo to starała, dźěći k ptačemu kwasej abo mejemjetanju serbsku drastu hotować. Swoju wědu pak chce tež w přichodźe dale dawać a Kulowsku šulu w tym zwisku podpěrać. Šulska wjednica Gabriela Bulankowa (nalěwo) je so Gizeli Šołćinej za jeje skutkowanje dźakowała a přepoda jej jako dopomnjenku ­album z wobrazami. Młoda serbska kolegina Edith Mrózec je samo swójsku serbsku baseń přednjesła. Foto: Lubina Dučmanowa

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND