Kubłanske wiki we Wrócławju

wutora, 22. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wrócławski centrum za socialne wuwiće wuhotuje 6. raz Interkulturne kubłanske wiki. Partnerojo trojorěčnje pólsko-němsko-jendźelskeho zarjadowanja su regionalne zastupnistwo Europskeje komisije, zwjazowanski běrow Sakskeje we Wrócławju kaž tež tamniša uniwersita. Z Rěčnym centrumom ­WITAJ je tež Łužica zastupjena.

Wrócław (SN/bn). Interkulturne wukubłanske wiki wotměwaja so wot 2014 kóždolětnje we Wrócławju. Zaměr zarjadowanja je, „interkulturne kompetency a interkulturnu praksu spěchować a wuwiwać“, ze stron zarjadowarjow rěka. Wobdźělnicy su předewšěm njestatne organizacije (NGO) kaž tež powšitkownowužitne institucije, kiž „podpěruja kubłanje, wusměrjene na wotewrjenosć, mjezsobny respekt a dialog a kotrež poskićeja inowatiwne aktiwity a projekty za dźěći a młodostnych“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND