Přeco dowěru wobchować

srjeda, 30. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Philipp Schwabe skutkuje wot apryla 2019 jako šulski socialny dźěłaćer na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“. Wón waži sej zhromadne dźěło ze šulerjemi, wučerjemi, šulskim nawodnistwom a staršimi. We wosebitej rumnosći móža so šulerjo we wólnym času zetkać.  Foto: Andreas Kirschke Philipp Schwabe skutkuje wot apryla 2019 jako šulski socialny dźěłaćer na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“. Wón waži sej zhromadne dźěło ze šulerjemi, wučerjemi, šulskim nawodnistwom a staršimi. We wosebitej rumnosći móža so šulerjo we wólnym času zetkać. Foto: Andreas Kirschke

Philipp Schwabe skutkuje jako šulski socialny dźěłaćer z mnohimi idejemi

Kaž we woprawdźitosći skutkowaše „Tages­schau“ na wobrazowce. Šulerjo čitachu jako rěčnicy powěsće z cyłeho swěta. Tak je so skupina cyłodnjowskeho poskitka „Film a widejo“ na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ na zašłym dnju wotewrjenych duri wobdźěliła. „Smy wobsahi našeho poskitka předstajili, na čimž měješe kóždy swój podźěl. Zajim bě hoberski. 24 šulerjow bě so na spočatku zašłeho šulskeho lěta přizje­wiło. Běchmy młódša skupina šulerjow 5. do 7. lětnika a staršich šulerjow 8. a 9. lětnika“, powěda nawoda poskitka Philipp Schwabe. Wot apryla 2019 je 31lětny rodźeny Kulowčan tam šulski socialny dźěłaćer. Sakska tele městno přez směrnicu wo spěchowanju šulskeho socialneho dźěła financielnje zaruča. Nošer městna je załožba Mrs. Nikovich, kotraž spěchuje dźěło z dźěćimi a młodźinu w Kulowje. „Šulske socialne dźěło je šěroke polo“, Philipp Schwabe wuswětla, „wone wopřijma wobłuk pomocy za jednotliwca, dźěło w skupinje a pomoc při konfliktach.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND