Starosće wyšeje šule poručenje

srjeda, 07. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ralbicy (SN/MiR). Wot spočatka šulskeho lěta ma Ralbičanska wyša šula dweju serbskeju wučerjow mjenje (SN wo tym rozprawjachu). Mjeztym je dalša wučerka swoje wupowědźenje zapodała. Kaž z dotalnych informacijow wuchadźa, no­chce wona wot přichodneho lěta hižo na šu­li wuwučować. Nětko prócuje so regio­nalna wotnožka sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) Budyšin jako zamołwity za wučerjow w regionje Budyšin a Zhorjelc młodu wučerku wo tym přeswědčić, zo by na šuli w šulskej słužbje wostała. Tuchwilu je zarjad z njej w zwisku. „Samo­zrozumliwje smy tež z potrjechenymaj, w Ralbicach hižo njewuwučowacymaj wučerjomaj rěčeli“, zdźěli rěčnik LaSuB Vincent Richter na naprašowanje SN. Přičiny wotchada pomjenowachu wšitcy třo potrjecheni jako wosobinske. Wučerjo, kotřiž su wupowědźili abo to chcedźa, móža so pozdźišo zaso do statneje šulskeje słužby nawróćić. Hač pak přińdu na tu šulu, z kotrejež su wotešli, abo na hinašu, rozsudźa zamołwići po aktualnym połoženju. Wotchad wučerjow w Ralbicach njeje dotal k wupadam wučby wjedł.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND