Rěčna šula dźěła poručenje

srjeda, 14. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Za lětuši poskitk Budyskeje regionalneje wotnožki krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB), na Serbskej rěčnej šuli (SRŠ) sej serbšćinu přiswojić, je so wulka ličba zajimcow přizjewiła.

Na Slepjanskej Wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ nětko 20 wučerjow serbsku rěč wuknje. Budyska wotnožka LaSuB je jim wšelake wučbne srědki, mjez druhim CD-player a słuchopisak BOOKii přewostajiła. Na šuli přistajeni maćernorěčni wučerjo swojich kolegow wuwučuja.

Dalši kurs přewjeduja wot spočatka septembra w Rownjanskej pěstowarni „Milenka“. Jeje nošer, gmejna Slepo, bě so na Rěčny centrum WITAJ z próstwu wobroćił kurs wuhotować. W nim nětko wosom zajimčow serbšćinu wuknje. Prěnje štwórć lěta je tam referent Simon Malink. Zaměr kursa je, zo złoža kubłarki bórze rěčny certifikat na schodźenku A2. „Wosebje nas zwjesela, zo nošer tohole dźěćaceho dnjoweho přebywanišća rěčny kurs spěchuje, přiličejo kubłarkam wobdźělenje jako dźěłowy čas“, praji Bosćij­ Handrik, zamołwity za serbske nalež­nosće pola LaSuB.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk