Wjeleworštowe dopomnjeće

wutora, 03. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Europska uniwersita Viadrina a Filmowy festiwal Choćebuz kooperujetej

Choćebuz/Frankfurt nad Wódru (RD/SN). „Stawizniske wobrazy a předstajenja wójny­ we (wuchodo)europskim filmje“ je titul masterskeho seminara na fakulće za kulturne wědomosće Europskeje uniwersity Viadrina Frankfurt nad Wódru w zymskim semestrje 2020/2021. Semi­nar wuhotuja we wobłuku zhromadneho dźěła z Filmowym festiwalom Choćebuz, z online-časopisom „Novinki“ a ze Swobodnej uniwersitu Berlin.

W srjedźišću seminara steji ćežišćo „Close Up WWII“ Choćebuskeho filmowe­ho festiwala, z kotrymž wěnuja so z rozdźělnych perspektiwow Druhej swětowej wójnje w aktualnych filmach a w filmach- ­klasikarjach. Studowacy so na festiwalu wobdźěleja, kotryž bu koronapandemije dla na 8. do 13. decembra přestorčeny. Woni rozestajeja so we wobłuku seminara wědomostnje z tym, kak su stawizny we festiwalowych přinoškach předstajene a publikuja na kóncu semestra filmokritiske eseje w „Novinkach“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND