Nazhonjenja za žiwjenje

štwórtk, 05. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Fabian Ćěsla (prědku nalěwo) a Matej Wjeńka (prědku naprawo) w kruhu kubłarjow lětušeho rěčneho a prózdninskeho lěhwa Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach SN/Hanka Šěnec Fabian Ćěsla (prědku nalěwo) a Matej Wjeńka (prědku naprawo) w kruhu kubłarjow lětušeho rěčneho a prózdninskeho lěhwa Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach SN/Hanka Šěnec

Přichodnaj kubłar a pedagoga so wo dźěći a młodostnych starałoj

Lětuše rěčne a prózdninske lěhwo Serb­ske­ho šulskeho towarstwa steješe na hračkach. SŠT jako zarjadowar dyrbješe přebytk we wočerstwjenišću „Querxenland“ we Wodowych Hendrichecach, kiž bě za julij planowany, korony dla wot­prajić. Kónc awgusta pak dojědźe sej tam tola hišće šwarna ličba dźěći a młodostnych na zhromadny přebytk.

Wažne je wabić

Štyrjo młodźi kubłarjo starachu so wo wobdźělnikow lěhwa. Mjez nimi bě Fa­bian­ Ćěsla, w tym času wukubłanc na kubłarja na Budyskej Serbskej fachowej šuli za socialnistwo. Wón je zdobom we Wotrowskim dźěćacym dnjowym přeby­wanišću „Dźěćacy raj“ přistajeny SŠT. Nimo­ njeho je so tež student wu­čerstwa w Lipsku za gymnazije w předmjetomaj sport a serbšćina Matej Wjeńka wo dźěći a młodostnych starał.

Nawodnica rěčneho a prózdninskeho lěhwa bě studentka wučerstwa za za­kładne šule w Drježdźanach Michaela Młynkec. Do kruha słušeše dale student wučerstwa za předmjet hudźba w Drježdźanach Syman Hejduška.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Starobnje a rěčnje měšane skupiny wužaduja kóždeho kubłarja při wšelkej zaběrje , tež Mateja Wjeńku a Fabiana Ćěslu.
dalši wobraz (2) Wšědne planowanje bě nawodnicy lětušeho rěčneho a prózdninskeho lěhwa SŠT Michaeli Młynkec wažne.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND