Wučerjo dale nuznje trěbni poručenje

pjatk, 06. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wučba serbšćiny w Delnjej Łužicy jenož w „normalnym padźe“ zaručena

Podstupim (SN/at). Wučerski dorost za delnjoserbsku a bilingualnu wučbu w Delnjej Łužicy zaručić je problem, z kotrymž so zamołwići hižo dlěši čas bědźa, bjeztoho zo su postupy spóznajomne. Na posedźenju Rady za naležnosće Serbow Braniborskeje 25. awgusta bě zapósłanča Kathrin Dannenberg (Lěwica) w tej naležnosći małe naprašowanje připowědźiła. Tele dny je wotmołwa braniborskeje ministerki za kubłanje, młodźinu a sport Britty Ernst (SPD) dóšła.

„Swoju maćeršćinu dale dawać rěka za Serbow přichod. Kubłanske ministerstwo ma tuž skónčnje rjec, kak hodźi so wučba delnjoserbšćiny trajnje stabilizować, čemuž słuša zdobom zawěsćenje wučby na maćernorěčnym niwowje“, žada sej zapósłanča Lěwicy. Po jeje słowach njedosaha, předewšěm na přichodne koncepty za delnjoserbšćinu skedźbnjeć a jich wuwiće prěnjorjadnje Serbam samym přewostajić, kaž su to z kubłanskeho ministerstwa přeco zaso słyšeli.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND