Wěsće po digitalnych šćežkach so hibać

štwórtk, 21. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Budyskeje wotnožki SAEK Michał Cyž wukmani z webinarom medijowych skawtow. Foto: SN/Hanka Šěnec Nawoda Budyskeje wotnožki SAEK Michał Cyž wukmani z webinarom medijowych skawtow. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (SN/bn). Rěčny centrum WITAJ (RCW) a Budyska wotnožka Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) wuhotujetej wot jutřišeho prawidłownje zhromadny webinar „Online-kubłanje medijowych skawtow“. Hač do spočatka apryla chcetaj šulska socialna dźěłaćerka Claudia Kilankec a nawoda studija SAEK w sprjewinym měsće Michał Cyž stajnje pjatk wot 13 do 15 hodź. zajimcam wšelakore aspekty digitalneho swěta rozłožić a tak medijowu kompetencu wužiwarjow rozšěrić. „Poskitk měri so předewšěm na šulerki a šulerjow 5. a wyšich lětnikow, kotřiž hižo wěsty poćah k nowym medijam maja. Wjetšina dźěći a młodostnych dźě mjeztym šmóratko a/abo tablet wobsedźi a wě z tajkimi nastrojemi wěcywustojnje wobchadźeć. Na tym zakładźe chcemoj jich dale wukmanić“, Kilankec rozjimuje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND