Maja so po wukazu knježerstwa

pjatk, 22. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěćace dnjowe zarjadnišća, žłobiki, pěstowarnje a horty, su za nuzowe zastaranje wotewrjene. Tuchwilu njeje wotwidźeć, hdy so połoženje změni. Wšako je swobodne pohibowanje najprjedy raz dale wobmjezowane.

Chrósćicy/Miłoćicy (SN/MiR). Nošerjo dźěćacych dnjowych přebywanišćow dźerža so na wukazy sakskeho knježerstwa a sakskeho ministerstwa za kultus. Knježerstwo je postajiło, štó smě swoje dźěćo na přikład do pěstowarnje dać. Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa na naprašowanje SN, hač maja wosebite rjadowanja, zdźěli, zo su so nimo postajenjow knježerstwa na konkretne dypki dojednali. Te su přiměrjene wuměnjenjam w dźěćacych přebywanišćach. Rěčnik Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) Markus Schuster zdźěli, zo „CSB předpisy Swobodneho stata Sakskeje wotpowědnje wukazej dodźerži“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND