Akciski dźeń

srjeda, 27. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin (SN/MiR). Online-akciski dźeń za wjace wěstoty w interneće ma so 3. februara we wuchodnej Sakskej wotměć. Ze stron EU iniciěrowany mjezynarodny projekt wusměrja so na staršich, kotřiž maja dźěći we wšěch šulskich družinach. Přinoški za šulerjow samych njehodźa so doprědkasćehnjenych zymskich prózdnin dla wotměć. Akciski dźeń za šule wokrjesa Budyšin přewjedźe tudyša wotnožka Sakskeho zarjada za šulu a kubłanje w kooperaciji z fachowej słužbu za prewenciju ze Zhorjelskeje policajskeje direkcije, z wotnožkomaj Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala w Budyšinje a Zhorjelcu kaž tež z eksternymi referentkami a referentami. Starši móža přinoški doma online sćěhować. Na temu „Online być – kompetentnje & wěsće w zakładnošulskej starobje“ přednošuje Ines Pröhl z mobilneho škita za młodostnych Syće za dźěło z dźěćimi a młodźinu Biskopicy. Za šulerjow wot 5. lětnika rěka poskitk „Njehladaj preč – cybermobbing. Referentka je Kira ­Carstens z towarstwa Juuuport.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND