Nawi přichoda ma so klětuzaso wotměć

srjeda, 03. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Jedyn z prěnich kubłanskich wjerškow w januaru běše minjene sydom lět stajnje informacija wo zarjadowanju „Nawi přichoda – centralny informaciski dźeń orientacije na powołanje a studij“ w Budyskim wokrjesu.

Za lětuše wosme zarjadowanje, bě wjace hač 80 předewzaćow přizjewjenych, mjez nimi Radworske předewzaće Rječka&Čornak technika za tepjenja a připrawy za rjadowanje płunoćišća tzwr kaž tež Budyski powołan­sko­šulski centrum z fachowej šulu za socialnu pedagogiku. Lětsa pak so wiki za wukubłanje a studij na statnej studijnej akademiji (BA) na Lubijskej dróze sprjewineho města njewotměja. Organizatorojo, mjez kotrymiž je BA sama, Budyska agentura za dźěło, Budyski wokrjes kaž tež powołanskošulski centrum a wokrjesna rjemjeslniska komora, dyrbjachu zarjadowanje wobmjezowanjow korony dla wotprajić. Kónc minjeneho lěta běchu ju hišće za měrc 2021 planowali, su pak zwěsćili, zo njehodźi so zarjadowanje pod aktualnymi wuměnjenjemi přewjesć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND