Z roboterami wuknyć

srjeda, 17. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kak robotery jako wučbny srědk wužiwać – to rozjimaštaj Michał Cyž ze Sakskeho wukubłanskeho a wuwiwanskeho kanala (SAEK) a informatikar Wito Bejmak we wobłuku zhromadnje z Techniskej uniwersitu Drježdźany wuhotowaneho webinara. Nimo toho namjetowaštaj wutworić skład, spřistupnjacy šulam wotpowědnu techniku.

Budyšin (SN/bn). „Kawsalnje myslić móc je bytostna tema přichoda“, Wito Bejmak wčerawše zarjadowanje zahaji. Tónle kognitiwny proces hodźał so z pomocu roboterow spěchować, kaž informatikar na přikładźe modela „B-Bot“ pokaza. „Šulerjo móža jón sami programěrować, tak zo je kmany nadawki spjelnić, kotrychž kompleksita je naposledk njewobmjezowana. Tak wuknjacym na zabawne wašnje zmóžnjamy so z techniku rozestajeć. Zdobom polěkujemy logiskemu myslenju, koordinaciji a orientaciji.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND