„Serbska šula“ snadź bórze tež digitalna

štwórtk, 18. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Bianka Wjeńcyna je w RCW zamołwita redaktorka za serbski pedagogiski časopis Serbska šula. Jeje nazhonjenja na to pokazuja, zo je trjeba wobsahi w ćišćanej a digitalnej formje šěrić.  Foto: SN/Hanka Šěnec Bianka Wjeńcyna je w RCW zamołwita redaktorka za serbski pedagogiski časopis Serbska šula. Jeje nazhonjenja na to pokazuja, zo je trjeba wobsahi w ćišćanej a digitalnej formje šěrić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Rěčny centrum WITAJ wobsteji mjeztym 20 lět. To je přičina, zaběrać so w rjedźe přinoškow z dźěławosću serbskeje institucije, kotraž je Domowinje přirjadowana. Milenka Rječcyna je so ze zamołwitej redaktorku časopisa Serbska šula (SŠ) Bianku Wjeńcynej z RCW rozmołwjała.

Su w lětach skutkowanja jeničkeho serbskorěčneho pedagogiskeho magacina łamki byli, a su hinaše wobsahi porno ­časej załoženja k tomu přišli?

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Aktualne wudaće časopisa wob sahuje rozprawu wo dźěławosći RCW.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND