Plan wo zmištrowanju deficitow předleži

srjeda, 21. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/JaW). „Žana hišće tak dobra distancna wučba prezencnu njenaruna“, měni sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU), a je tuž plan předpołožił, z pomocu kotrehož chcedźa „dźěry wědy a kompetencow wuknjacych zapłatać“. Wo tym pisa ministerstwo w nowinskej informaciji. „Wospjetne zawěranja kubłanišćow šulerki a šu­lerjow jenož psychisce njepoćežuja, ale wjedu zdobom k njedostatkam wědy a kompetency. Za to drje dźěći zamołwite njejsu, wone pak su ći bići pandemije“, Piwarz wuswětla.

Kaž ze zdźělenki a wozjewjenja ministerstwa wuchadźa, złožuje so plan na tři zakłady. Prěni tajki je wuknjenske deficity zwěsćić, dalši je ćežišća sadźeć a třeći je swobodne rumy we wuwučowanskich planach tworić a tak móžnosće skićić zakomdźene nachwatać. „Plan smy ze šulskimi direktorami a wučerskimi zwjazkami kaž tež z krajnej staršiskej a šulerskej přiradu rozjimali“, zdźěli nowinski rěčnik kultusoweho ministerstwa Dirk Reelfs.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND