Digitalizacija tež na powšitkownje kubłacych šulach dale přiběra

štwórtk, 17. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Kulowska Wyša šula „Korla Awgust Kocor“ je so poměrnje zahe z prašenjom zaběrała, kak wuwučowanje a wuknjenje načasnemu postupowanju přiměrić. Tak su koncepciju wužiwanja digitalnych medijow za wučerjow a šulerjow zdźěłali. Na tamnym boku su jasnje zwuraznili, kotre nastroje trjebaja, zo bychu wuspěšnje wuwučować a wuknyć móhli. Mjeztym maja na kubłanišću tójšto noweje techniki, z kotrejž digitalnje dźěłaja. A móža tež serbskorěčne poskitki zapřijeć. Wšako dźiwaja na kubłanišću na dwurěčnosć regiona. W Kulowje pěstuja serbsku rěč a kulturu, sensibilizuja šulerjow a wučerjow za naležnosće Serbow a wobchowuja tradicionalne zwiski k partnerskim šulam we wukraju.  Foto: Philipp Schwabe Kulowska Wyša šula „Korla Awgust Kocor“ je so poměrnje zahe z prašenjom zaběrała, kak wuwučowanje a wuknjenje načasnemu postupowanju přiměrić. Tak su koncepciju wužiwanja digitalnych medijow za wučerjow a šulerjow zdźěłali. Na tamnym boku su jasnje zwuraznili, kotre nastroje trjebaja, zo bychu wuspěšnje wuwučować a wuknyć móhli. Mjeztym maja na kubłanišću tójšto noweje techniki, z kotrejž digitalnje dźěłaja. A móža tež serbskorěčne poskitki zapřijeć. Wšako dźiwaja na kubłanišću na dwurěčnosć regiona. W Kulowje pěstuja serbsku rěč a kulturu, sensibilizuja šulerjow a wučerjow za naležnosće Serbow a wobchowuja tradicionalne zwiski k partnerskim šulam we wukraju. Foto: Philipp Schwabe

Z wobzamknjenym digitalnym paktom planuje zwjazkowe knježerstwo digitalizacije na powšitkownje kubłacych šulach spěchować a pohonjeć. Tež na Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ Kulow so digitalizacija pospěša. Po planowanju a stajenju próstwy wo srědki za wyšu šulu běchu prěnje widźomne naprawy loni w lěćnych prózdninach widźomne. Po cyłym šulskim twarjenju su na wjacorych etažach dźěry do sćěnow točili, zo bychu na to­ we wšitkich rumnosćach z pomocu kablowych překopow internetny přizamk zmóžnili. Tež serwerowa technika z klimatizaciju bu kompletnje wobnowjena. Mnohe kable z cyłeho šulskeho twarjenja su w pincy hromadu wjedli.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND