„Ofensiwa prózdninskich praktikumow“ zahajena

srjeda, 07. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN). Za lěćne prózdniny je sakske kultusowe ministerstwo nětko „ofensiwu prózdninskich praktikumow“ zahajiło. Šulerki a šulerjo dalewjeducych kubłanišćow, kotřiž njemóžachu so ko­ronapandemije dla na regularnym za­wodowym praktikumje wobdźělić, móža so nětko w online-bursy praktikumowych městnow wo tajke požadać. Wo tym je ministerstwo spočatk tydźenja w Drježdźanach informowało. Za to zarjadowana platforma ma pytanje za zbywacy čas hač do lěćnych prózdnin wolóžić.

Šulerki a šulerjo maja za powołansku orientaciju wot 7. do 10. lětnika znajmjeńša jedyn winowatostny praktikum wukonjeć. Koronapandemije dla njeje to mnohim wuknjacym dotal móžno było. „Ofensiwu prózdninskich praktikumow“ financuja we wobłuku akciskeho pro­grama „Nachwatać po koronje za dźěći a młodostnych“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND