Kubłanišća maja wočinjene wostać

štwórtk, 05. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W Braniborskej započnje so přichodnu póndźelu nowe šulske lěto. Přiběrajcy starši swoje dźěći tam tež na wučbu serbšćiny přizjewjeja. Hladajo na koronapandemiju je braniborske knježerstwo nětko wozjewiło, kak po prózdninach na šulach dale póńdźe. Tež Sakska ma mjeztym plan za čas po prózdninach.

Podstupim/Drježdźany (SN/JaW). Zwjeselaca powěsć bě tele dny z Kśišowa (Krieschow) słyšeć. Na tamnišej zakładnej šuli je za nowy 1. lětnik z dohromady 28 nowačkami 20 za wučbu delnjoserbšćiny přizjewjenych. Kaž zdźěli wučerka delnjoserbšćiny Simone Golcbuderowa, tam hišće ženje telko njemějachu.

Mnozy starši so boja, zo móhli nawrótnicy z dowola koronawirus – předewšěm deltawariantu – nětko w šulach rozpřestrěwać. Tuž je braniborske knježerstwo wobzamknyło, zo maja wšitcy šulerjo a wšitke šulerki wot 9. awgusta w šuli škitny nahubnik wužiwać, a to najprjedy dwaj tydźenjej. Z wozjewjenja knježerstwa tež wuchadźa, zo „płaći to tohorunja za zakładne šule a horty“. Dale dyrbja so wšitcy prawidłownje testować dać.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk