So nadrobnje ze serbskosću Budyšina rozestajeli

pjatk, 20. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Šefredaktor SN Janek Wowčer rozłoži kursistam dźensa dopołdnja, kak nowina nastawa a kotre dalše serbske medije w regionje dźěłaja.  Foto: SN/Božena Šimanec Šefredaktor SN Janek Wowčer rozłoži kursistam dźensa dopołdnja, kak nowina nastawa a kotre dalše serbske medije w regionje dźěłaja. Foto: SN/Božena Šimanec

Unna/Budyšin (SN/JaW). Pod hesłom „Budyšin. Serbske město w změnje systemow“ přebywaše tón tydźeń 19 wobdźělnikow dalekubłanskeho kursa Foruma Unna w sprjewinym měsće. Woni za­běrachu so předewšěm ze serbskosću města we wšelakich časowych dobach. „Zaměr bě wliw a wuznam připóznateje narod­neje mjeńšiny Serbow do zwiska ze stawiznami města stajić“, rjekny nawoda seminara Marek Halank.

Kaž Halank SN dale zdźěli, je nošer dale­kubłanskich poskitkow Foruma Unna minjene lěta zwěsćił, zo zajim, so wo wob­stejnosćach předewšěm na wuchodźe Němskeje wobhonić, njesměrnje při­bě­ra. „Dokelž mam swójbne zwiski do Łužicy, wědźach wo Serbach a sym namjetował, Budyšin a Serbow do seminara zapřijeć. Zajim bě přemóžacy, mějachmy wjac přizje­wjenjow hač městna.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk