Postajenje płaći

pjatk, 05. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin/Choćebuz (SN). Wuběrk za kubłanje, młodźinu a sport braniborskeho krajneho sejma je wčera wothłosował wo nowym šulskim postajenju Serbow (Sorben/Wenden-Schulverordnung). Předsyda Domowiny Dawid Statnik a předsyda regionalneho zwjazka Domowiny Delnja Łužica, Pětš Šurman staj so k wobzamknjenju wuprajiłoj. „Po wjacorych lětach jednanjow bu kompromis w naležnosći serbskeho šulstwa docpěty. Na nim su mnozy sobu skutkowali.“ Domowina je była w ramiku swojeje zakonsce zakótwjeneje róle do procesa zapřijata a je jón sobu wuhotowała. W posedźenju Rady za naležnosće Serbow, na kotrymž bě so tež braniborska ministerka za kubłanje Britta Ernst (SPD) wobdźěliła, je Domowina tuž přihłosowanje signalizowała. Kompromis je, zo so wobaj bokaj hromadźe namakataj. Zdobom pak je to postup w swójskim zajimje. Trjebamy z nowym postajenjom lěpše zakłady. Wažne je, prawniske móžnosće do praksy přesadźić. „Tuž poskićamy naše sobudźěło wšitkim wučerkam a wučerjam, kotřiž serbski šulski system wuhotuja.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND