Kubłanske koło tójšto nadawkow rozjimało

štwórtk, 11. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Referentka Domowiny za kubłanje a spěchowanje dorosta Katrin Suchec-Dźisławkowa chce wšitkich do cyłka zwjesć, kotřiž w serbskich kubłanskich naležnosćach skutkuja. Tak wotmě so wutoru regularne posedźenje zastupjerjow Domowiny, Rěčneho centruma WITAJ, Serbskeho šulskeho towarstwa a regionalneje wotnožki Sakskeho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB).

Budyšin/Radwor (SN/MiR). Čłonojo kubłanskeho koła so prawidłownje schadźuja. „Kubłanske koło smy wutworili, zo bychmy w rozmołwach a jednanjach ze Sakskim ministerstwom za kultus z jednym­ hłosom rěčeli“, Katrin Suchec-Dźisławkowa rozłoži. Na swojich zetkanjach wuradźuja čłonojo koła wo aktualnych naležnosćach kubłanja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND