Wšitcy so z infekciju bědźa poručenje

štwórtk, 11. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Nošerjo kubłanišćow aktualne korona-wukazy dokładnje čitaja

Budyšin/Miłoćicy/Chrósćicy (SN/MiR). Hač do 14. nowembra maja so wuknjacy kaž tež wučacy a dalši personal, kubłarki a kubłarjo w horće, trójce wob tydźeń na ko­ronawirus testować. Antigenowe samotesty šulam dale bjezpłatnje pře­wostajeja. Šćěpjeni a wustrowjeni kaž tež dźěći w žłobiku a pěsto­warni njetrjebaja so testować.

Tež nošerjo dźěćacych dnjowych přebywanišćow so z koronu wšědnje zabě­raja. Zamołwity Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy (CSB) za pěstowarnje Ronny Škoda na naprašo­wanje Serbskich Nowin zdźěli: „Smy wjeseli,­ zo w našich 15 kubłanišćach z 1 650 dźěćimi wšitko po planje běži. To rěka wšitke zarjadnišća su wotewrjene, nimamy nihdźe žane skrótšene wote­wrjenske časy a njejsmy dotal tež žane skupiny zawrěć resp. hromadu połožić trjebali.“ Tola tež w dnjowych přeby­warnjach CSB maja na koronu natyknjenych a schorjenych. Mjez personalom su jich tuchwilu štyrjo, mjez dźěćimi dźesać.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND