Kubłanišćo pod dohladom stało

póndźela, 15. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske šulske towarstwo z.t. jako nošer dźěćacych dnjowych přebywanišćow měješe so minjeny čas z wosebitej koronasituaciju rozestajeć. Jeho předsydka Katharina Jurkowa je na prašenja Milenki Rječcyneje wotmołwiła.

Su wukazy Zwjazka, Sakskeje a Braniborskeje jasne dosć, zo móhło SŠT škitne naprawy přećiwo wudyrjenju korony w swojich zarjadnišćach přesadźić?

K. Jurkowa: Nam, jako nošerjej serbskich a Witaj-pěstowarnjow su wukazy znate a jasne. Mamy po předpisach strowotniskich a młodźinskich zarjadow wobeju zwjazkoweju krajow dźěłać. Tuchwilu móžemy dźěći w dalokej měrje dale po koncepće jednotliwych dnjowych přebywanišćow dohladować. Kubłarki a kubłarjo dyrbja so dwójce wob tydźeń testować, wšitcy eksterni wopytowarjo kaž tež starši maja škitny nahubnik wužiwać, hdyž do zarjadnišća zastupja.

Ma SŠT rjadowanja za dosahace?

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND