Młodźina myto dobyła poručenje

srjeda, 08. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Akterojo w Pančicach-Kukowje a Kulowje smědźa so wjeselić

Pančicy-Kukow/Biskopicy (SN/MiR). Do­byćerjo prěnjeho wubědźowanja za an­gažement młodźiny Biskopičanskeje syće za dźěći a młodźinu (KiJu) za Budyski wokrjes su wuzwoleni. „Poměrnje spěšnje je so jury rozsudźiła mytować młodźinski klub w Pančicach-Kukowje“, měni Bernadette Zellerowa z regionalneho teama Zapadna Łužica. „Jurorow je přeswědčiło, kak so młodostni tam zasadźeja, zo bychu serbske a němske žiwjenje hromadu wjedli.“ Zo słušeja tohorunja Kulowscy skawća do kruha mytowanych, je wjesnjanka nastorčiła, dokelž bě sku­pinu dźěći a młodostnych namjetowała. „Wona potwjerdźa wosebje hódnoty, kotrež tam čłonam skawtskeje skupiny po­srědkuja, kaž sprawnosć a spušćomnosć.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND