Ze serbskimi pakćikami dźěći zwjeselili

srjeda, 08. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěći Radworskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ su předwčerawšim njewočakowanemu wopytej serbskej pěsni zanjesli.  Foto: Marcel Brauman Dźěći Radworskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ su předwčerawšim njewočakowanemu wopytej serbskej pěsni zanjesli. Foto: Marcel Brauman

Radwor (pi/SN). Na swjedźenju swjateho Mikławša stej kubłanska referentka ­Domowiny Katrin Suchec-Dźisławkowa a regio­nalna rěčnica za teritorij Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ Katja Liznarjec pěstowarnjam wosebite pakćiki přepo­dałoj. W nich běchu nowej kami­shibai-powědce wo Připołdnicy a Pumpoće, kotrejž je Sonja Hrjehorjowa zhotowiła, dźěćacy trikowy film wo Krabaće, cejdejka ze serbskej hudźbu a nowše ­dźěćace knihi Ludoweho nakładnistwa Domowina kaž tež wšelake materialije za kubłarki a kubłarjow, přewostajene wot Rěčneho centruma WITAJ. Na póndźelnej darnej akciji wobdźělenej běštej tež ­Weronika Butendeichowa z RCW a w Radworju čłonka tamnišeje staršiskeje iniciatiwy Birgit Elsner.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND