Wučba znowa digitalna poručenje

póndźela, 13. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zwisk mjez studentami wažny, zdobom pak dyrbja zamołwiće jednać

Lipsk (SN/JBo). W zwisku z tučasnym wuwićom koronapandemije dla su na mnohich sakskich uniwersitach a wysokich šulach postajenja přiwótřili. Tak maja so mjez druhim na Uniwersiće Lipsk wšitke wuwučowanske zarjadowanja wotnětka hač do znajmjeńša 9. januara digitalnje wotměwać. Z rjadowanja wu­wzate su předewšěm praktika, laborowe dźěła abo tež wěste na studij přihotowace kursy.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND