Skupina dźěła

štwórtk, 03. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Wodźenska skupina 2plus sakskeho ministerstwa za kultus (SMK) je wčera pod nawodom jeho referentki Kerstin Wittig online wuradźowała. We wobłuku wjacore hodźiny trajaceho wuradźowanja zaběrachu so zastupjerjo Domowiny, Rěčneho centruma WITAJ, Budyskeje a Radebeulskeje wotnožki krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) kaž tež Serbskeho šulskeho towarstwa ze stawom ewaluacije koncepta 2plus. Prjedy hač budu wuslědki wozjewjene, je trjeba so dale z dotalnymi wuslědkami rozestajeć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND