Zakłady folklory sej přiswojić

štwórtk, 24. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Kornel Kolembus (nalěwo) a Julia Kasyan (2. wotprawa) nawjedujetaj w Smjerdźacej rejwanski kurs.  Foto: Alfons Handrik Kornel Kolembus (nalěwo) a Julia Kasyan (2. wotprawa) nawjedujetaj w Smjerdźacej rejwanski kurs. Foto: Alfons Handrik

Smjerdźaca (aha/SN). Zo w Smjerdźečanskim kulturnym domje znata rejwanska skupina ze wsy prawidłownje a wobstajnje zwučuje – dalokož je to nastupajo koronapandemiju scyła móžno –, je daloko a šěroko znate. Prawidłownje bu tež wo dźěle Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA w Smjerdźacej rozprawjane a zo su tam tohorunja rejwanske kursy poskićeli. Runje tele poskitki stajnje dobry wothłós žněja. Serbske šulske towarstwo (SŠT), kotrež je mjeztym dźěłowe wobłuki LIPY přewzało, je tuž na to nawjazujo znowa tajki poskitk wupisało.

Minjenu póndźelu zetka so tam nětko druhi raz dźesać holcow. SŠT bě so wo profesionalne nawodnistwo noweho rejwanskeho kursa w Smjerdźacej postarało. Wjelelětnemu rejwarjej Serbskeho ludoweho ansambla a pozdźišemu baletnemu mištrej Kornelej Kolembusej je bywša rejwarka SLA Julia Kasyan poboku. Před 22 lětami přińdźe wona z Ukra­i­ny do Němskeje a skutkowaše dźesać lět w Serbskim ludowym ansamblu. Tuchwilu dźěła jako chorobna sotra w ambulantnej słužbje Carity, we wólnym času pak wěnuje so wšelakim zaběram z dźěćimi.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND