Wulki zajim na poskitku Budyskeje powołanskeje akademije

pjatk, 25. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Docentka dr. Sophie Ruckau rozłožuje tule wobdźělnikam proboweho studija Budyskeje powołanskeje akademije, kotruž su dźensa zakónčili, móžnosće wukubłanja na polu managementa.  Foto: Maćij Bulank Docentka dr. Sophie Ruckau rozłožuje tule wobdźělnikam proboweho studija Budyskeje powołanskeje akademije, kotruž su dźensa zakónčili, móžnosće wukubłanja na polu managementa. Foto: Maćij Bulank

Budyšin (SN/bn). Druhi tydźeń zymskich prózdnin bě tež lětsa Budyskej powołanskej akademiji (BA) składnosć, swoje poskitki šulerkam a šulerjam resp. wučomnicam a wučomnikam we wobłuku proboweho studija prezentować. Wobdźělnicy mějachu składnosć so z jednotliwymi fachowymi směrami zeznajomić, čitanja wopytać, so z docentami kaž tež ze studentami rozmołwjeć a so w laborach kubłanišća wědomostnej praksy wěnować. Zaměr „tydźenja počuchanja“ – tak probowemu studijej tež rěkaja – je, „ewentualnje hišće njerozsudźenym šulskim wotchadnikam móžne puće do powołanja a wukubłancam opcije dalšeje kwalifikacije pokazać“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND